UNI-thermostaat Paul

Bezoek de website

De universele thermostaat wordt gebruikt als een stand-alone controletoestel voor de componenten aardwarmtewisselaar op glycol, klep aardwarmtewisselaar, defroster of elektrische naverwarming. Deze thermostaat heeft twee programeerbare en onafhankelijke schakelpunten (temp 1 en temp 2) inclusief hysterese.

De temperatuursensor kan gebruikt worden als sensor voor de buitenlucht (aardwarmtewisselaar) of als sensor voor de aflucht (voor isodefroster) of als sensor van de toelucht (voor de naverwarming). De werkingswijze is in te stellen aan de hand van een DIP-schakelaar. De sturing van de elektrische verbruiker gebeurt via een relais, waarbij ook een potentiaalvrij contact beschikbaar is. Vrijgave of blokkering van de sturing kan gebeuren via een extern contact. De ingestelde temperatuurwaarden, zowel als de temperatuur van de sensor worden getoond op een 7-segment display. Het display is zichtbaar door het doorzichtige deksel (uit plastiek) van de thermostaat.

Technische Fiche: Universele thermostaat